Dec 31, 2019

Tóm tắt Hội thảo Onelife, Webinar ngày 25/12/2019

Phần 2- Thảo luận mở rộng
 IC GLG- (Được đề cử kèm nhận xét và được công ty phê duyệt)
 IC (có lẽ là inner council) chọn 20- đến 30 thủ lĩnh GLG
 Các thủ lĩnh GLG được đề cử và cách để được phê duyệt (ít nhất 75% thủ lĩnh GLG có mặt đồng ý)
 Nhóm cốt lõi: Mạng Onelife OLN, Dealshaker, Oneforex, One Exchnage. Tối đa 6-10 leader đến 15/1/2020.

Tóm tắt phần phát biểu của Simon Le

Thời gian mấy tuần qua chúng tôi có các cuộc họp của các thủ lĩnh từ các nước, họp trước và sau ngày 18/12/2019 trước khi kỳ nghỉ dài hai hoặc 3 tuần. Sắp tới sang tháng 1/2020 sẽ còn nhiều cuộc họp chi tiết nữa. Có khoảng 40 đến 50 leaders từ khoảng 20 nước tham dự.

Chúng tôi xem xét tình hình hiện tại và bàn những vấn đề quan trọng cần làm trong ngắn hạn và dài hạn trong 2020 từ hiện trạng này. Chúng tôi nói về vấn đề pháp lý ở Anh, Mỹ, về việc một số thủ lĩnh đã rời bỏ công ty, về cơn bão dư luận từ các trang web, về việc đóng trang web để đổi mới. Chúng tôi phân tích về tình hình các giấy phép đã có và hy vọng sẽ có các giấy phép về tiền mã hóa, về chuyển tiền và bàn về quản lý các bên thù địch về giấy phép tiền gửi.

Chúng tôi bàn về KYC, dịch vụ khách hàng về duyệt KYC chúng tôi được phản ánh là khá chậm so với nhu cầu. Chúng ta đã biết về công bố Simon Le và King James trở thành trung gian giữa Onelife và cộng đồng và cũng nhắc tới những hài kịch kỳ lạ và căng thẳng khi đề cập đến vấn đề tái cấu trúc đội ngũ thủ lĩnh toàn cầu. Cũng không khác gì chiến tranh khi năm 2019 chúng ta đã có 15 cuộc họp báo cáo hàng tuần về công việc nhưng các thủ lĩnh và thành viên vẫn đưa ra các câu hỏi về ngày mở sàn giao dịch, năm nay hay sang năm, sao lâu thế, dự định thế nào…


Tóm tắt nội dung các phần sau:

- Thảo luận về tình hình hiện nay, những việc cần làm. Chúng tôi thấy thời gian qua liên hệ của công ty với cộng đồng chưa tốt lắm và cần cải thiện.
- Cần phải kiểm soát được hoàn toàn website
- Thảo luận và đề xuất về việc tiếp tục phân phối coin, khuyến mại, tuyển mộ thành viên mới, cắt giảm các gói khóa học, các combo gói khóa học, nâng bậc cho leader sao cho từ nay Onelife sẽ càng chuyên nghiệp hơn.
- Mở thêm các trung tâm giải quyết KYC không chỉ ở Sophia như trước đây, dùng nhiều ngôn ngữ, làm việc 24/7.

Xem bản gốc hội thảo:


Tạm dịch để Tham Khảo
[tom-tat-webina-sofia-25-12-2019].
Ngày đăng 31/12/2019

No comments:

Post a Comment