Sep 3, 2019

Tài liệu Hướng Dẫn CoinSafe

Liên quan đến chiến lược của công ty 9 tháng gần đây chúng tôi đã thông báo cho bạn, Nhóm OneLife đã chuẩn bị một sách hướng dẫn hữu ích và dễ dàng về các chức năng của CoinSafe.

Download PDF:
https://drive.google.com/file/d/1U5PtyGL

Điều quan trọng là tất cả người dùng ONE đều được thông báo đầy đủ về những gì sắp diễn ra. Xin lưu ý rằng 2 tháng sau khi Sàn giao dịch hoạt động, chức năng CoinSafe sẽ không còn khả dụng cho người dùng mới nữa. CoinSafe là một tùy chọn được Công ty cung cấp cho người dùng của mình vài năm trước. Nhưng bây giờ đã bước sang giai đoạn phát triển mới tốt hơn và chiến lược của công ty cũng cần phải thích nghi. Vì vậy, đã đến lúc CoinSafe phải từ từ rời khỏi doanh nghiệp và nghỉ hưu để không mạo hiểm can thiệp vào chiến lược thâm hụt coin.

Xin lưu ý rằng sau khi Sàn giao dịch hoạt động, bạn sẽ có hai tháng nữa để sử dụng tính năng CoinSafe.

[sach-huong-dan-coinsafe].
Ngày đăng 03/09/2019
=============
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/09/coinsafe-manual.html

No comments:

Post a Comment