Aug 7, 2019

Where is Dr Ruja Ignatova?

Satoshi Nakamoto has been hiding for 10 years for his own safety. I understand, if he was located the CIA or the FBI (even the Mafia) will either arrest him or kill him. I believe even they find him today it is too late to close or to shut down Bitcoin.

I believe Dr Ruja Ignatova is doing exactly the same as what Satoshi done over the last 10 years. I admire her for sacrificing her life for the good of mankind. One day when we go public Dr Ruja will make an apperance with her family and will be safe forever, then nothing will stop OneCoin. What Dr Ruja is trying to achieve is bigger than Bitcoin, Visa and MasterCard put together, 2019 will be the year of OneCoin. Ignore these anti OC idiots/haters trying to put up stupid stupid memes, we know we will win in the end. We are getting closer to our dreams.

Thank you Dr Ruja Ignatova
Founder & Owner of OneCoin.
Post date 07 August 2019

==================
Vietnamese Translation:

TIẾN SĨ RUJA IGNATOVA ĐANG Ở ĐÂU?

Satoshi Nakamoto đã trốn 10 năm vì sự an toàn của bản thân. Tôi hiểu, nếu anh ta tiết lộ nơi cư trú, CIA hoặc FBI (thậm chí là Mafia) sẽ bắt giữ hoặc giết anh ta. Tôi tin ngay cả khi họ tìm thấy anh ta hôm nay thì đã quá muộn để đóng cửa Bitcoin. Tôi tin rằng Tiến sĩ Ruja Ignatova đang làm chính xác như những gì Satoshi đã làm trong 10 năm qua. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì đã chấp nhận hy sinh mạng sống, vì lợi ích nhân loại. Một ngày nào đó khi chúng ta ra công khai, Tiến sĩ Ruja sẽ xuất hiện cùng gia đình và sẽ được an toàn mãi mãi, sau đó sẽ không có gì có thể ngăn cản bước tiến của OneCoin. Những gì Tiến sĩ Ruja đang cố gắng đạt được lớn hơn Bitcoin, Visa và MasterCard cộng lại, năm 2019 sẽ là năm của OneCoin. Những kẻ ngốc /những kẻ thù ghét OC đang cố gắng đưa ra những thông điệp ngu ngốc. Hãy bỏ qua họ, chúng ta biết rằng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta đang tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Cảm ơn tiến sĩ Ruja Ignatova
Người sáng lập & Chủ sở hữu OneCoin
[ruja-ignatova-dang-o-dau]
Ngày đăng 07/08/2019

No comments:

Post a Comment