Aug 26, 2019

Chia Coin Từ Gói Onelife Đồng Sở Hữu

Công ty Onelife bán các gói khoá học tại 194 quốc gia trên thế giới. Sau khi mua gói Onelife, bạn được quyền truy cập bài giảng của các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực tài chính, đặc biệt là về tiền điện tử mã hoá (crypto). Luật sư của Công ty đã bảo vệ thành công định nghĩa về các gói giáo dục này tại một toà án khó tính nhất ở Đức.

Qua các bài giảng Onelife, các bạn đã biết rằng: hoạt động đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, đầu tư vào lĩnh vực Crypto còn rủi ro cao hơn, có thể nói là siêu rủi ro. Cố nhiên rủi ro càng cao thì triển vọng lợi nhuận càng cao.

Trong các gói Onelife có thể được tặng một số token và được dùng token làm nhiên liệu để học tập khai thác Onecoin. Vì vậy mọi đồng Onecoin đang là miễn phí và chỉ là sản phẩm của quá trình khai thác trên máy tính. Onecoin chưa được niêm yết trên sàn giao dịch công cộng nên không phải là hàng hoá và có giá cả bằng không (0 vnd). Tới nay, Công ty nghiêm cấm mọi thành viên MUA BÁN đồng Onecoin. Việc mua bán gói khoá học Onelife KHÔNG phải là đầu tư tài chính, cũng không phải là mua bán Onecoin.

Gói Onelife lớn thì được tặng rất nhiều Token vì vậy các đội nhóm đã tổ chức mua chung gói Onelife đồng sở hữu.

Tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ chống tài trợ khủng bố…, các gói Onelife chỉ được phép chuyển coin, số lượng nhỏ giọt, y chang việc chuyển tiền pháp định xuyên biên giới. Gần đây Công ty đã phát hành ba bản thông báo nội bộ, nhấn mạnh rằng sẽ tạo điều kiện để gói Onelife đồng sở hữu sẽ được chuyển coin nội bộ, không hạn chế số lượng. Chuyển coin nội bộ (Internal transfer between coin accounts) đã được định nghĩa rõ ràng: nó không phải là chuyển coin mua bán nên không phải chịu thuế; nó cũng không phải là chuyển coin giao dịch nên không phải chịu bất cứ khoản phí nào.

Gói đồng hữu mang đến nhiều coin, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhất là trong bối cảnh năm 2018 nhiều gói Onelife bị mất do tranh chấp giữa người sở hữu email khai báo lần đầu và email hiện hành trong mailbox của gói Onelife. Vì vậy khi được chuyển Onecoin không hạn chế số lượng thì nên CHIA NGAY, CHIA HẾT 100% SỐ COIN CHO CÁC CỔ ĐÔNG.

Hiện nay, chưa có luật thuế crypto tại Việt Nam, tuy nhiên có thể trong tương lai sẽ truy thu thuế gói giáo dục Onelife vì vậy người khai báo KYC trong gói đồng sở hữu muốn giữ lại 27% số coin để dự phòng nộp thuế. Sau khi tìm hiểu vấn đề này, tôi thấy rằng: Hành vi chuyển coin nội bộ diễn ra trước khi luật thuế crypto có hiệu lực thì không bị hồi tố, luật VN đã quy định rõ các trường hợp cụ thể bị hồi tố. Hơn nữa nếu có truy thu thuế khoá học Onelife thì cán bộ thuế có thể truy tìm dễ dàng các thành viên đồng sở hữu căn cứ vào hợp đồng và danh sách chia coin. Cổ đông nào cố tình trốn thuế thì có thể dễ dàng yêu cầu Công ty Onelife đóng băng tài khoản cá nhân của họ.

Trong trường hợp nhà nước VN ban hành luật thuế Crypto trước khi được chuyển coin thì người đăng ký KYC phải họp cổ đông xem xét giữ lại khoảng 50% coin, chứ không phải là 27% coin vì luật thuế có thể tới con số phân nửa trị giá gói đồng sở hữu. Tuy nhiên khả năng được chuyển Onecoin, không hạn chế số lượng sẽ diễn ra trước khi Onecoin được niêm yết trên Sàn mua bán công cộng và chỉ được phép một lần thôi vì những vướng mắc luật AML và CFT.

Các nước đã có luật thuế crypto thì họ chỉ tập trung thu thuế coin đã giao dịch mua bán, căn cứ vào số lượng giao dịch thực tế phát sinh và giá cả mua bán trên thị trường công cộng, ngoài ra họ đánh thuế căn cứ vào phí giao dịch thu trên từng sàn. Tôi chưa thấy quốc gia nào thu thuế trên học phí của người học tập khai thác crypto.


Việc góp 2% coin cho các hoạt động cộng đồng Onelife là rất thiết thực. Chính hoạt động này góp phần quảng bá Onecoin tới cộng đồng rộng lớn hơn, làm tăng giá trị đồng One. One sẽ trở thành tiền khi nó trở lên phổ biến, khi và chỉ khi rất nhiều người biết tới và nhiều người chấp nhận nó. Hai năm qua, doanh thu gói Onelife tăng chậm ở VN nên việc có thêm kinh phí là thật sự cần thiết. Tuy nhiên việc vận động cổ đông góp 2% coin cần đẩy mạnh tới khi cổ động tự nguyện đóng góp... Nội dung các cuộc họp có ý nghĩa vận động góp coin, chứ không đủ căn cứ pháp lý thu giữ 2% coin. Cổ đông góp tiền và ký hợp đồng bằng văn bản thì việc góp coin cũng cần theo đúng trình tự văn bản chữ ký. Tránh hiểu nhầm và gây mất đoàn kết trong các đội nhóm.

Việc làm từ thiện là rất quan trọng và cũng nên tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông chủ động làm theo những sáng kiến riêng biệt và độc đáo của họ.

Đoàn Hữu Long
[chia-coin-goi-onelife-dong-so-huu].
Ngày đăng 01/09/2019

No comments:

Post a Comment