Jul 16, 2019

Bycoi and NewDealshaker are not related to Onelife

Due to recent upcoming inquiries:

Please be informed that www.dealshaker.com is the ONLY commercial platform related to the OneCoin cryptocurrency and the OneLife company! Any other platforms such as ovid.ie and newdealshaker.com, as well as any other cryptocurrencies, such as BYCOI, are NOT related to OLN and OLN does not recommend any other cryptocurrencies or projects, thus treating them as competitive and applying conflict of interest rules.

The ONLY official domain of the DealShaker platform is www.dealshaker.com

The only official pages of OneLife and DealShaker are www.onelife.eu, www.dealshaker.com; the official emails are press@onelife.eu, press@onecoin.eu, and the officially approved emails of the DealShaker franchisees.

All the communication from OneLife and DealShaker is sent from Monday to Friday. The OneLife Newsletter is sent on Monday every week.

Any communication sent via any other emails on behalf of the OneLife company and DealShaker is MISLEADING!

====================

The OneLife company is planning to implement some strategic adjustments to the system as we aim to take the next consecutive step towards the successful public listing of the coin during the year 2019.

Best regards,

The OneLife Team

=====================

Vietnamese Translation:

Bảng dịch tham khảo

Gửi từ Công ty ngày hôm nay, 15/7/2019:

Thông báo này là một cảnh báo chống lại OVID.ie, còn được gọi là ‘BYCOI, và các hoạt động giao dịch gian lận, vô trật tự và gây tổn thương của họ nhằm thu hút các thành viên OneLife.

DealShaker.com là trung tâm thương mại và nền tảng DUY NHẤT liên quan đến OneCoin, loại tiền mã hóa và OneLife! Bất kỳ nền tảng nào khác như ovid.ie và newdealshaker.com cũng như mọi loại tiền mã hóa khác như BYCOI không phải là đối tác của OneLife. Và chúng tôi không đề xuất bất kỳ loại tiền mã hóa, hoặc dự án tương tự nào khác,do đó phải coi chúng là cạnh tranh và áp dụng qui tắc xung đột lợi ích của nhà phân phối độc lập OLN IMA.

Tên miền chính thức DUY NHẤT của nền tảng DealShaker là www.dealshaker.com. Các kênh chính thức duy nhất của OneLife và DealShaker là www.onelife.com, www.dealshaker.com, press@onelife.eu và press@onecoin.eu.

Tất cả thông tin liên lạc từ OneLife và DealShaker được gửi từ thứ Hai đến thứ Sáu:

1. Thứ Hai - Bản tin từ press@onelife.eu

2. Thứ Hai đến Thứ Sáu - liên lạc nội bộ với tất cả các bên nhượng quyền và GLG của DealShaker

3. Thứ sáu - Cập nhật về tiến trình chuẩn bị lên sàn giao dịch ( Exchange) được gửi qua các nhóm IC GLG.

Bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi qua bất kỳ email nào khác thay mặt cho OneLife và DealShaker đều là GIẢ MẠO !

Bất kỳ cá nhân nào liên quan đến ovid.ie và BYCOI đều không được sự hổ trợ của Công ty; và nhà phân phối / thành viên độc lập OLN IMA hay bất kỳ cá nhân nào muốn hợp tác với họ sẽ bị xử phạt (" sanctioned" trong trường hợp này là bị đóng băng tài khoản vì vi phạm OLN IMA) ngay lập tức.
=================

Công ty OneLife đang lên kế hoạch thực hiện một số điều chỉnh chiến lược cho hệ thống khi chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện bước tiếp theo liên tiếp hướng tới việc niêm yết công khai đồng coin này trong năm 2019.

Trân trọng,

Nhóm OneLife

2 comments:

 1. It Is Time to show One Coin is STRONG Company !
  Not only Bla, Bla, Bla !!!
  Duncan now is Stronger ???

  ReplyDelete
 2. It Is Time to show One Coin is STRONG Company !
  Not only Bla, Bla, Bla !!!
  Duncan is Stronger now ???

  ReplyDelete