Apr 21, 2019

NewDealShaker cập nhật 21/04/2019

Do PayPal có khả năng sử dụng hạn chế về những gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ tắt PayPal từ tuần tới và triển khai một cổng thanh toán mới có thể truy cập được ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Chúng tôi cũng đang cập nhật các gói cửa hàng và năng động. Thay vì các gói hàng tuần, chúng tôi đang đưa ra các gói 6 tháng và 12 tháng. Chúng tôi sẽ có các gói cửa hàng trả phí Cơ bản và Nâng cao trong đó các giới hạn cho sản phẩm lên tới 25 trên Cơ bản và không giới hạn trên Nâng cao. Các gói 12 tháng cũng sẽ cung cấp cho bạn thêm thời gian khuyến mãi 2 tháng miễn phí, vì vậy các cửa hàng này có giá trị trong 14 tháng.

Gói mới từ hôm nay:

Gói cửa hàng cơ bản với cửa hàng nổi bật và được tài trợ và trưng bày sản phẩm. Tối đa 25 sản phẩm.

5% EUR
Hoa hồng sẽ được công ty tính trên số tiền Euro

4% ONE
Hoa hồng sẽ được tính trên số tiền xu.

Gói cửa hàng tiên tiến với cửa hàng nổi bật và được tài trợ và trưng bày sản phẩm. Sản phẩm không giới hạn.

2,5% EUR
Hoa hồng sẽ được công ty tính trên số tiền Euro
2% ONE
hoa hồng sẽ được tính trên số tiền xu.

Tất cả điều này có nghĩa là mọi cửa hàng trả tiền bây giờ cần phải chọn các gói 6 hoặc 12 tháng! CLM.

[cap-nhat-newdealshaker-21042019].
Ngày đăng 21/04/2019
==============
Bản gốc tiếng Anh:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/04/new-dealshaker-updates-21042018.html

No comments:

Post a Comment