Mar 22, 2019

Chuyển đổi OFC 2017 và cập nhật Xcoinx

Thông báo của tập đoàn ngày 25.03.2019 về việc chuyển trả OFC

Nhiều bạn nêu câu hỏi về việc chuyển đổi OFC 2017.

Như đã nói nhiều tháng trước, việc chuyển đổi đã được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 3. Vào đầu tháng này, việc chuyển đổi 2017 OFC đã bắt đầu và trong tháng này, mọi người đều nhận được 20% số tiền mà họ được hưởng.

Chúng tôi đã nhận được một số khiếu nại về tỷ lệ chuyển đổi. Tôi biết rằng nhiều bạn đã mong đợi một tỷ lệ khác nhau, nhưng có một lý do cho việc này.

Tôi tin rằng tất cả các bạn sẽ đồng ý rằng ONECOIN được liệt kê trên một sàn giao dịch là mục tiêu quan trọng NHẤT của Công ty tại thời điểm hiện tại. chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ, tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào sự kiện này.

Đặc biệt là bây giờ, ở giai đoạn tăng trưởng này, điều quan trọng là đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tập trung vào các ưu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi muốn giá của đồng tiền không bị mất ổn định. Chúng tôi phải quản lý để duy trì giá ổn định của đồng coin.

Nhằm tránh việc Tỷ lệ chuyển đổi năm 2017 của OFC thành ONE có thể làm mất giá của đồng coin và ảnh hưởng đến tính thanh khoản nên tất cả mọi người đang nhận được số coin chính xác mà họ đã chuyển đổi ban đầu.

Nguyện Từ Nam chuyển ngữ
==============
SÀN TRAO ĐỔI COIN => USD
Tạo ra một nền tảng trao đổi hoạt động chắc chắn là một thách thức - nhiều khó khăn đã nảy sinh trong suốt quá trình, cụ thể là do các chiến dịch PR đen có chủ ý, nhằm mục đích phá hỏng hình ảnh công chúng trên phương tiện truyền thông. Ngoài ra, khó khăn cũng xuất phát từ chính sách hạn chế của một số ngân hàng - công nghệ trao đổi và blockchain nằm trong những hạn chế của ngân hàng, do đó, chúng tôi có cơ hội giải quyết thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ, làm việc trong dự án. Một thách thức khác mà công ty đang phải đối mặt là các chi tiết cụ thể của sàn giao dịch đang được phát triển để phục vụ chuyển tiền (nhằm mục đích mang lại cuộc cách mạng tài chính với các giao dịch nhanh và chi phí thấp) và như một trao đổi tiền điện tử và tiền điện tử. Một ví dụ nữa cho các chi tiết cụ thể về trao đổi là tài khoản thanh khoản sẽ không cho phép giá của đồng tiền này giảm xuống. Hơn nữa, khái niệm ban đầu về công ty OneLife nhằm mang lại giáo dục cho nhiều người hơn trên toàn thế giới thông qua các gói giáo dục sẽ là một trong những lý do cho việc tạo ra nhu cầu tự động. Một thách thức khác là phạm vi địa lý. Việc trao đổi sẽ có sẵn ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có giấy phép và trong tất cả các quốc gia không được quy định. Đối với phần còn lại của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần tích cực làm việc với các chính phủ trên toàn thế giới để có giấy phép, dựa trên các giấy phép hiện có; để có thể xin giấy phép địa phương hoặc có thể tiếp cận đúng cơ quan và có cơ hội giải thích khái niệm của chúng tôi cho họ và yêu cầu họ cấp giấy phép hoạt động trên lãnh thổ của họ. Nền tảng đã được phát triển và sẵn sàng kể từ tháng Giêng. Vẫn còn một số công việc cụ thể với các quy trình CDD còn lại. Hiện tại, các đội đang hoàn tất việc tích hợp tính năng kiểm tra thế giới của Wap. Vào đầu tuần tới, công ty sẽ cấp quyền truy cập vào hệ thống OneLife cho các nhà phát triển, để OneLife và trao đổi được kết nối. Sau khi điều này được thực hiện, tất cả các chức năng phải được kiểm toán kỹ lưỡng và được chính phủ phê duyệt. Sau đó, một kết nối cuộc sống với ngân hàng trung ương sẽ được thiết lập, thông qua đó nền tảng sẽ đạt đến khả năng hoạt động đầy đủ của nó.

DealShaker - Hiện tại, cả phiên bản cũ và phiên bản mới của nền tảng đều đang hoạt động. Vì điều đó, không có lý do để chờ đợi bất cứ điều gì, chỉ cần đi cho nó! Chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục CDD cho Nhà giao dịch mới với mục đích cung cấp cho chủ sở hữu nhượng quyền của DealShaker tất cả các thủ tục và chính sách, liên quan đến các hoạt động của nền tảng. Dựa vào đó, chủ sở hữu nhượng quyền của DealShaker sẽ có thể viết các quy trình giám sát thương gia và giảm bớt quá trình phê duyệt. Để tham khảo thêm, hãy xem bài thuyết trình tôi sẽ gửi cho bạn.

Nó rất mô tả và sẽ đóng vai trò là một lời giải thích chi tiết về lý do tại sao Hệ sinh thái giống với một sinh vật sống - tại sao nó cần thay đổi và tại sao nó đã phát triển rất nhiều trong vài năm qua. Tất cả các thành phần quan trọng của nó được giải thích trong bài trình bày, cũng như cách thức và lý do chúng được kết nối với nhau. Hơn nữa, nó giải thích cách thức hoạt động của DealShaker và mục tiêu đầy tham vọng của nó là tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu.

=========================
Bản gốc tiếng Anh:

UPDATES FROM CORPORATE

EXCHANGE

Exchange - Creating an operational exchange platform is definitely a challenge – many difficulties have arisen throughout the process, namely because of the deliberate black PR campaigns, aiming to ruin the corporate public image in the media. In addition, difficulties also come as a result of the restrictive policies of some banks - exchange and blockchain technology fall under those bank restrictions, thus taking from us the opportunity to settle the payment for the service providers, working on the project. Another challenge the company is facing are the specifics of the exchange which are being developed to serve for remittances (aiming to bring the financial revolution with fast and low cost transactions) and as a crypto-crypto and crypto-fiat exchange. A further example for exchange specifics is the liquidity account which will not allow the price of the coin to drop. Furthermore, the initial concept of the OneLife company to bring education to more people worldwide via the educational packages will be one of the reasons for the creation of the automatic demand. Another challenge is the geographic scope. The exchange will be available in the countries and territories with licenses and in all of them which are not regulated. For the rest of them we will need to actively work with governments worldwide in order to take a permit, based on the existing licenses; to be able to apply for local licenses or to be able to approach the right authority and have the chance to explain our concept to them and ask them for a permit to operate on their territory. The platform has been developed and ready since January. There is still some specific work with CDD processes left. At the moment the teams are finishing the integration of the “World check” feature. At the beginning of next week corporate will grant access to the OneLife system to the developers, so that OneLife and the exchange are connected. After this is done, all functionalities have to be thoroughly audited and approved by the government. Then a life connection with the Central bank will be established, through which the platform will reach its full operational capacity.

[chuyen doi-OFC-2017-xcoinx].
Ngày đăng 22/03/2019

No comments:

Post a Comment