Dec 20, 2018

Dealshaker - kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng

Dealshaker, trang thương mại điện tử nổi tiếng hiện tại đã thu hút hơn 3,5 triệu người dùng trên 194 quốc gia ở nhiều lãnh thổ trên toàn thế giới. Với mạng lưới rộng và phủ kín, Dealshaker đã tạo ra nhiều cơ hội và giúp nhiều doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thu lợi nhuận gấp nhiều lần khi tham gia vào Dealshaker. Giá trị cao mà nó đem lại là cô hội mới và sự trải nghiệm đa dạng về xu thế trong giao dịch thương mại hiện nay, nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm.https://youtu.be/Z16yzGLxROw

[Dealshaker-ket-noi-doanh-nghiep].
Ngày đăng 20/12/2018

No comments:

Post a Comment