Jun 6, 2018

(P2) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

2016 là năm của phát triển hệ thống, mở rộng cộng đồng cho nhiều người biết đến Onecoin, và chấp nhận đồng Onecoin.

2017 là năm của nhà đầu tư tăng dự trữ coin.

2018 là năm của Dealshaker, tăng mạnh số doanh nghiệp chấp nhận giao dịch và thanh toán trao đổi đồng Onecoin.

Dưới đây là quyển sách hướng dẫn Dealshaker rất chi tiết, bao gồm cả file PDF cho phép tải về.

https://drive.google.com/file/d/1w

Bạn hãy bấm kép chuột vào tấm ảnh để phóng to, thì xem sẽ rõ nét hơn. Quyển sách chia thành 5 phần như sau:

Phần 1 /Phần 2 / Phần 3 / Phần 4 / Phần 5
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[2-sach-2018-huong-dan-dealshaker].
Ngày đăng 03/06/2018
====================
Bài viết liên quan:
(P1) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P2) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P3) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P4) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018
(P5) Sách hướng dẫn Dealshaker năm 2018

No comments:

Post a Comment