May 3, 2018

Khắp nơi mở Dealshaker Expo

Dealshaker Expo diễn ra ngày càng nhiều, qui mô ngày càng rộng, đi cùng chất lượng ngày càng được nâng cao để làm cho đồng ONE ngày càng khả dụng và phổ biến.

👨‍🎤KHẮP NƠI MỞ HỘI CHỢ DEALSHAKER

CHỈ CÓ THỂ LÀ ONELIFE - ONECOIN - DEALSHAKER

➡️Athens Greece Dealshaker Expo từ 18-20/5/2018
➡️Romania Dealshaker Expo từ 8-10/6/2018
➡️NZ Auckland Dealshaker Expo từ 10-12/6/2018
➡️Osaka, Japan Dealshaker từ Expo từ 23-24/6/2018
➡️Indonesia Bali Dealshaker Expo từ 14/7/2018
➡️Trinidad Tobago Dealshaker Expo từ 20-22/7/2018
➡️London Dealshaker Expo từ 20-22/7/2018
➡️Malaysia Penang Dealshaker Expo từ 22/7/2018
➡️Singapore Dealshaker Expo từ 1-2/9/2018

Xem thêm chi tiết về các sự kiện tại:
https://www.onelifeevents.eu/en/events


[khap-noi-mo-dealshaker-expo].
Ngày đăng 03/05/2018

No comments:

Post a Comment