May 24, 2018

Blockchain Onecoin: Tập trung và minh bạch

RẤT THÚ VỊ NGÀY 24.5.2018:

+ Lại 1 lần nữa Lôgô OneCoin xuất hiện trên Bản tin Tài chính VTV1 khi đề cập về công nghệ Blockchain (chuỗi khối dữ liệu) tổng quan trong ngành ngân hàng (phút 4:37):

+ Bài viết về Blockchain của OneCoin trên Tạp chí Thuế Nhà Nước (cơ quan của Tổng cục thuế- Bộ Tài chính) ngày 24.5.2018 (số 21):https://youtu.be/Bj4DPFWC3KI?t=4m35s

Các cơ quan nhà nước đã lưu tâm hơn đến OneCoin và đây là dấu hiệu tốt, phù hợp với xu thế cách mạng công nghệ 4.0.

OneCoin - OneLife với Blockchain và hệ sinh thái đang hình thành và phát triển mạnh trên toàn cầu gia tăng tính khả dụng, đã vượt qua những cuộc điều tra của cảnh sát an ninh tiền tệ của Bulgari, Đức, Italia,... là một trong những cryptocurrency minh bạch trong giao dịch với KYC (khai báo danh tính) / AML (chống rửa tiền).

(Báo in báo in: Tạp chí Thuế nhà nước ngày 24/5/2018)


CƠ HỘI: BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ NỮA !!!

[blockchain-onecoin-tap-trung-minh-bach].
Ngày đăng 24/05/2018

No comments:

Post a Comment