Apr 28, 2018

Bản tin Onelife ngày 23-4-2018

Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ cho rằng tiền ảo là xu thế tất yếu diễn ra nên chắc chắn phải có cách ứng xử với vấn đề này, có thể coi là quyền tài sản trên môi trường mạng (môi trường ảo), pháp luật dân sự điều chỉnh thì sẽ xây dựng được cơ chế phù hợp.

Còn theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện nay chưa quy định xử lý hình sự liên quan đến tiền ảo, mới chỉ có điều khoản quy định hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

http://tinmoi24.vn/quan-ly-v


Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-23-4-2018].
Ngày đăng 25/04/2018

No comments:

Post a Comment