Mar 26, 2018

Thông điệp từ Frank Ricketts ngày 13/3/2018

Chào mọi người!

Tôi muốn chia sẻ những thông tin cập nhật cho tất cả các bạn. Như các bạn biết cuối tuần trước công ty đã kích hoạt máy chủ mới và mạnh hơn máy đã được sử dụng trước đây. Bắt đầu từ hôm qua việc này đã được hoàn tất và trang web thể hiện tất cả mọi khía cạnh như chúng ta đã có.

Có quá nhiều việc mà đội ngũ IT cần làm để phát triển phần mềm theo yêu cầu được đòi hỏi nhằm chạy các chức năng trước đó như split, các đợt khuyến mãi khác nhau v.v… Rõ ràng đây thực sự là ưu tiên trước nhất của công ty hôm nay.

Điều này cũng bao gồm thiết kế mới cho DealShaker và các tính năng của nó cộng với các dự án tiếp thị khác nói chung.

Tôi cũng xin thông báo với các bạn rằng có các dự án khác liên quan đến các kênh mới về tính khả dụng cho đồng OneCoin đang được triển khai vào lúc này.

Cần thời gian để khôi phục lại mọi thứ như trước đợt điều tra diễn ra ở Sofia. Một điều hoàn toàn chắc chắn rằng những thử thách lớn nhất đã ở lại đằng sau chúng ta. Tất cả các bạn đã sát cánh bên nhau và mang lại khả năng cho công ty vượt qua những thử thách đó. Việc này đã làm cho tất cả các bạn mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn, như là một đội quân chưa từng được biết đến trong ngành công nghiệp này.

Việc thị trường Ý được mở cửa lại đặc biệt vào lúc này thực sự cần được đánh giá cao, coi đó là một dấu hiệu to lớn chứng tỏ rằng công ty thể hiện đúng như những gì công ty nói.

Tôi muốn cám ơn tất cả các bạn vì sự đoàn kết và tạo dựng GLG (đội nhóm lãnh đạo toàn cầu) là năng lượng và sức mạnh mà mỗi một chúng ta có thể tiến lên phía trước.

Bây giờ Thái Lan là nước tiếp theo trong chuyến đi toàn cầu của chúng tôi, khắp nơi thật tuyệt vời. Đây là trải nghiệm tuyệt diệu, được gặp gỡ mọi người. Tôi chắc chắn rằng thời gian còn lại của chuyến đi cũng sẽ hào hứng và đầy giá trị cho tất cả chúng tôi ở khắp nơi.

One4All and All4One (Một người vì mọi người & Mọi người vì một người).

[thong-diep-frank-ricketts-13-3-2018].
Ngày đăng 13/03/2018

===========================
Bản gốc tiếng Anh:

Hi everyone,

just want to give you all an actual update on things. As you noticed end of last week the company activated new and more powerful servers than the original servers that had been used previously. As of yesterday this has been completed and the website is/should be displaying all aspects in the manner we have always had.

There is a tremendous amount of work on the table for the IT team to develop the required software to run previous functions such as the split, various promotions etc. This is obviously the actual highest priority for the company today.

This also involves the new DS design and functionality plus other marketing projects in general.

I can also inform you that there are other projects involving new channels of usability for the One Coins that are being worked on at this moment.

There is still time needed to get everything back to how it was before the investigation started in Sofia. One thing that is absolutely certain is that the biggest challenges are behind us. You all have stuck together and made it possible for the company to work through these challenges.

This has made you all stronger and unified you all as a “ force “ never been known before in the industry.

Getting Italy opened again especially at this time really needs to be so highly valued as a massive sign that the company is what it says it is.

Months of investigation along with a 100% ban led to the ban being lifted, if that doesn’t prove a point I don’t know what else could.

I want to thank you all for uniting and creating the GLG which is the energy and the strength everyone of us can tip into moving forward.

Now in Thailand as the next country on our global tour, it has been amazing everywhere to-date and it has been an awesome experience meeting everyone, I am sure the rest of the tour will be just as exciting and valuable for all of us everywhere.

One4All and All4One
13 March, 2018