Mar 30, 2018

Mời dự sự kiện OneLife tại Sài Gòn, ngày 30-3-2018

Gói 140e+550e chỉ được 1 lần Chia Tách. Trong một tuần nữa, gói đó được 2 lần Chia Tách. Gói 140e+5500e được 4 lần Chia Tách, thay vì 3 lần Chia Tách như thường lệ. Liên hệ: 090-333-7073
--------------
Thứ Sáu, 30/3/2018, từ 13h30- 17h30; chương trình lớn tại ks Kim Đô, Nguyễn Huệ, Q1, HCMC. Có Simon Lê, Trần Quý, Bùi Quan Mãnh, và nhiều GLG members, thủ lĩnh của OLN. Giá vé: 100.000 VND/ vé (hay 4 BV/vé chuyển đến JVJFAMILY).

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[them-1-chia-tach-29-3-2018].
Ngày đăng 29/03/2018