Mar 30, 2018

Khuyến mãi tặng thêm 1 lần Chia Tách

Như đã chia sẻ nguồn thông tin từ thủ lĩnh cấp cao. Chia Tách tới đây là Siêu Chia Tách. Hôm nay, thông tin đó được xác nhận chính thức tại web onelife.eu, ngoài ra còn bổ sung việc tặng thêm 1 Split. Như vậy; gói kích hoạt mới sẽ cung cấp số lượng Onecoin nhiều gấp 4 lần mức bình thường. Nếu bạn muốn tăng dự trữ thêm coin thì giờ chính là lúc hành động.

Siêu Chia Tách là gì? Nó là một Chia Tách bình thường nhưng được lặp lại hai lần cùng một lúc.

Xin lưu ý rằng Siêu Chia Tách sẽ vẫn chỉ tính chỉ là 1 lần Chia Tách - chứ phải không phải là 2 lần! Ví dụ nếu gói bạn đầu tư đang hưởng 02 lần chia tách, bạn sẽ nhận được 1 lần đầu là Siêu Chia Tách - và vẫn còn có 1 lần Chia Tách bình thường sau đó.

Đoàn Hữu Long, Liên lạc về CODE cho các gói Onecoin. (090) 333-7073.

=====================
Thông tin từ Mr. Frank

Có ba khuyến mãi:

1. Split sắp tới là DOUBLE SPLIT (siêu nhân đôi) cho tất cả những ai đã nâng cấp sau ngày 03.10.2017. Chúng ta đang rất gần với khuyến mãi sắp xảy ra này.

2. Kể từ 22.03 tất cả những ai nâng cấp sẽ nhận thêm 01 SPLIT nữa trong văn phòng thành viên của họ.

3. Từ đây cho đến đợt SPLIT sắp tới (đang rất gần kề) không có giới hạn về số lần nâng cấp tài khoản. Tất cả mọi người đều có cơ hội nâng cấp tài khoản nếu họ muốn và họ sẽ được nhận thêm 1 Split cùng với Double Split (siêu nhân đôi).

03.10 năm ngoái là đợt split lần trước và cũng là Double Split. Tất cả các đợt nâng cấp trong 6 tháng vừa qua đều được nhận Double Split.
=====================

SIÊU CHIA TÁCH ĐÃ ĐẾN RẤT GẦN!

Kính gửi người dùng,

Đừng quên - SUPER SPLIT đã đến gần! Các thanh nhiệt Chia Tách đã gần như đạt 100%, vì vậy giờ chính là lúc để bạn áp dụng chiến lược Chia Tách!

Xin lưu ý rằng tất cả tài khoản được nâng cấp từ ngày 22/03/2018 đến lần Chia Tách sắp tới đều có quyền nhận thêm 1 lần Chia Tách nữa (+1 Split).

Trân trọng,

Nhóm OneLife

[khuyen-mai-tang-them-1-lan-chia-tach].
Ngày đăng 30/03/2018
======================


=====================
Bản gốc tiếng Anh.
Nguồn: https://www.onelife.eu/backend

THE SUPER SPLIT IS COMING!

Dear users,

Don’t forget – the SUPER SPLIT is close! The SPLIT barometer has almost hit the 100%, so it is time for you to apply your split strategy!

Please bear in mind that all accounts that are upgraded between March 22 and the upcoming split are eligible for a +1 split.

Best regards,

The OneLife Team