Mar 28, 2018

Hình thái của TIỀN trong thời đại 4.0

HÌNH THÁI CỦA TIỀN TRONG THỜI ĐẠI 4.0 NHÌN TỪ SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI CỦA VÉ MÁY BAY!!!

Có một sự tương đồng trong quá trình phát triển hình thái của vé máy bay và hình thái của cái gọi là tiền.

Lịch sử phát triển tiền tệ tính đến thời điểm này đã xuất hiện 4 hình thái từ:

Thứ nhất là hàng đổi hàng: anh có quả cam tôi có trái ổi, tôi muốn ăn cam còn anh muốn ăn ổi thế là tôi đưa trái ổi cho anh còn anh đưa tôi quả cam thế là giao dịch được xác lập.

Thứ hai là vật ngang giá: trong quá trình trao đổi hàng hoá với phương thức hàng đổi hàng đã phát sinh một vấn đề là khối lượng hàng hoá quá lớn gây khó khăn trong giao dịch. Từ thực tế này một phương thức giao dịch mới được xác lập bởi cộng đồng có hàng hoá trao đổi được gọi là vật ngang giá (tiền tệ ngày nay). Lúc đầu vật ngang giá là vỏ sò vỏ ốc, có khu vực là nén vàng nén bạc...

Thứ ba là tiền đồng: đây là hình thái của tiền tệ do chính phủ các quốc gia phát hành và kiểm soát, và cũng từ giai đoạn này tiền phải do nhà nước ban hành và quản lý.


Thứ tư là tiền giấy: để thuận tiện trong giao dịch với khối lượng cực lớn thì tiền đồng không còn đáp ứng được nhu cầu của xã hội từ đó tiền giấy ra đời và phát triển đến ngày hôm nay.

Thế kỷ 21, tốc độ, khoảng cách địa lý làm ảnh hưởng đến vấn đề thanh toán cho các giao dịch kinh tế đã tạo tiền đề cho các phương thức thanh toán điện tử ra đời thông qua các ngân hàng như chuyển khoản cho tiền vé máy bay, hay quẹt thẻ cho một chiếc IPhone... nhưng nếu bạn muốn chuyển tiền vào lúc 1h sáng từ Vietnam qua Mỹ thì sao? Rất khó và hầu như không làm được. Từ đó một hình thái mới của tiền tệ trong thời đại 4.0 ra đời, đó là tiền mã hoá kỹ thuật số với các tính năng ưu Việt hơn:

- Chuyển tiền xuyên biên giới
- Không mất phí (hoặc rất ít)
- Không giới hạn số tiền mỗi lần chuyển.
- Không phụ thuộc vào thời điểm thực hiện lệnh chuyển
- Tốc độ cho một giao dịch từ 1 đến 10 phút

Tiền mã hoá kỹ thuật số được các chuyên gia dự đoán sẽ là phương thức thanh toán trong tương lai.


Sự phát triển hình thái của tiền rất tương đồng với vé máy bay. Vé máy bay thời điểm đầu là giống như tiền giấy hiện hành, muốn có phải đến đại lý xuất vé ra rồi mang ra sân bay. Nhưng hiện nay, người mua vé máy bay không cần đến các đại lý nữa chỉ việc nhận code rồi ra sân bay mà thôi. Và hãng hàng không gọi đó là vé điện tử.

Thời đại số thì phải có các sản phẩm công nghệ để đáp ứng cho xã hội và tiền tệ cũng thế. Dù muốn dù không hình thái của tiền tệ cũng tiến đến tiền mã hoá kỹ thuật số.

Võ Minh Tín
Nguồn: https://www.facebook.com/SRCVH
[hinh-thai-tien-thoi-dai-4-0].
Ngày đăng 28/03/2018