Mar 24, 2018

Video hướng dẫn sơ lược trade coin từ a tới z

Một số video sưu tầm và của bạn Nguyễn Thế Hoàng. Mời anh chị xem và thực hành.

Chúc anh chị thành công!

Hướng dẫn sử dụng Tradingview để phân tích kỹ thuật

https://youtu.be/F3w8USWIwvY

Hướng dẫn sử dụng Bollinger Band
https://youtu.be/_8fj7Bsdqrw

Hướng dẫn xem ichimoku
https://www.youtube.com/watch?v=ILgyaqa4ha0

Cách quản lý vốn
https://www.youtube.com/watch?v=Z8R88KanOHE

Cách ăn sóng hồi khi coin đã pump
https://www.youtube.com/watch?v=bGdR3c_m36I

Vẽ trendline cho từng loại coin
https://www.youtube.com/watch?v=11l_Zjbbjk8

Cách stoploss ( cắt lỗ ) sàn Bittrex và Poloniex
https://www.youtube.com/watch?v=EBNJT-Mb4Iw

Cách kiếm lời trong bão mạnh
https://www.youtube.com/watch?v=F6jtzZPwhvU

Hướng dẫn sử dụng Macd trong ptkt
https://youtu.be/-8DKMPP3_pk

Các công cụ nâng cao dùng để tính target và tính khu vực hỗ trợ + ăn sóng hồi
https://youtu.be/BRwvd4fR6kg

Tìm điểm vào ra hợp lý với Parabolic SAR
https://youtu.be/IX9HQehxVGk

Hướng dẫn sử dụng 3 đường ma
https://youtu.be/0MfbwUe6SlI

Tại sao ptkt có lúc đúng sai ? . Vol ảnh hưởng ntn đến giá
https://youtu.be/gqoH4bByzKg


Trần Đức Hạnh
Nguồn: https://www.facebook.com/tranduchanh.hanh
[download-tai-lieu-trade-coin-a-z].
Ngày đăng 24/03/2018