Mar 24, 2018

Cho phép dùng bằng lái xe để xác minh KYC

CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ VIỆC XÁC MINH KYC

Các thành viên ONELIFE thân mến!

Xin thông báo rằng, kể từ từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, công ty sẽ chấp nhận hồ sơ giấy phép lái xe của các thành viên như là một xác minh cho KYC.

Công ty đã có kế hoạch giới thiệu những thay đổi này như là một phần của kế hoạch tối ưu hóa cho quy trình kiểm tra khách hàng và theo chiến lược công ty mới được phát triển cho năm 2018. Xin lưu ý rằng để xác minh thành công khách hàng cần cung cấp cả hai mặt của bằng lái xe và đụoc in bằng màu trong 1 trang giấy. Để có thể xác minh bạn, chuyên gia KYC của chúng tôi cũng cần phải có những bản sao của ít nhất hai thứ giấy tờ khác, 1 là bằng lái xe /hộ chiếu, và 2 giấy tờ chứng minh nguồn gốc địa chỉ cư ngụ (Hộ khẩu).

Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng vào Bảng điều khiển >>My frofile >>KYC

Trân trọng!

Mr Tac Nguyen

[bang-lai-xe-kyc].
Ngày đăng 24/03/2018
===========================
(Theo nguồn tin chưa chính thức và chưa kiểm chứng thì Cty đang nâng cấp hệ thống tự động hỗ trợ phê duyệt KYC bằng trí tuệ nhận tạo AI. Hy vọng khi việc này hoàn thành thì KYC và hồ sơ Dealshaker sẽ được phê duyệt nhanh hơn).
===========================

Bản gốc tại https://www.onelife.eu/en/

KYC VERIFICATION UPDATE

Dear members,

Please be informed that, effective from April 01, 2018, the company will be accepting driver's license documents of our members as a KYC verification. The company has planned to introduce those changes as part of the optimization plan for the customer due diligence process and following the newly developed corporate strategy for the year 2018.


Please bear in mind that for the successful customer verification the member needs to provide both sides of his identity document on one page in color. To be able to verify you, our KYC specialists also need the copies of at least two different documents - one for ID/ passport and second for proof of address.

For detailed information please follow: Dashboard -> My profile info -> KYC

Best regards,

The OneLife Team