Jan 23, 2018

Phản hồi chính thức v/v điều tra OneLife

Công ty OneCoin muốn chính thức tuyên bố rằng nhiều thông báo truyền thông gần đây về một nhóm tội phạm bị lộ, tham gia vào việc rửa tiền bằng cách sử dụng mật mã hóa OneCoin, là không đúng sự thật và gây hiểu nhầm cho công chúng.


Nguồn: https://www.onelife.eu/en/news/corporate-announcement
[phan-hoi-ve-dieu-tra-onelife].
Ngày đăng 23/01/2018

No comments:

Post a Comment