Jan 21, 2018

Bitcoin một loại tiền tệ toàn cầu mới?

Các cụm từ 'Bitcoin', 'tiền kỹ thuật số' hay 'đào block' xuất hiện thường xuyên trên các trang tin tức tài chính như một loại tiền tệ của tương lai.


[bitcoin-tien-te-toan-cau-moi].
Ngày đăng 21/01/2018