Nov 23, 2017

Bản tin Onelife ngày 20-11-2017

Gói Power Pack là gói “khủng nhất” của tập đoàn về số lượng tokens cũng như số lần chia tách và cách thực hiện chia tách (chia tách đến 8 lần và cùng một lúc). Gói Power Pack là gói kích cầu rất khủng đã làm tăng doanh số, tăng số lượng tokens rất khủng để “mining” Onecoin.

Liên hệ Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-20-11-2017].
Ngày đăng 23/11/2017