Oct 26, 2017

Video chính thức ra mắt các gói ICO VÒNG 1 (25-10-2017)

Số lượng token của các gói đã giảm 20%, riêng gói Supreme giảm nhiều nhất, từ 1.888.888 tokens xuống chỉ còn 1.000.000 tokens. Như vậy số coins của các gói sẽ giảm khá lớn từ thời điểm này.https://youtu.be/R27DnyZBwZs

Gốc: https://youtu.be/E1zV-aKF5Q4

[video-ra-mat-goi-ico-vong-1].
Ngày đăng 26/10/2017