Oct 17, 2017

Infinity Trader Package € 27500

Gói Infinity Trader là gói cấp cao của onecoin với giá 27.500 EURO với nhiều ưu đãi dành cho nhà đầu tư.

– Giá 27.530 EURO = 27.500 Eur + 30 Eur, đã bao gồm phí mở tài khoản.
– Nhận 300.000 tokens ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Chia Tách 3 lần.

Quyền Lợi Xây Dựng Mạng Lưới: Tập đoàn Onecoin chi tiền vào các hoạt động tiếp thị MLM nhằm nhanh chóng tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn cầu, chấp nhận sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch mua bán, chuyển tiền.

+ Hoa hồng kết nối trực tiếp: 10%.
+ Hoa hồng doanh số nhánh yếu: 10%.
+ Hoa hồng cộng hưởng: 10% Hoa hồng nhánh yếu của F1, 10% của F2, 20% của F3, 25% của F4.
+ Hoa hồng khởi động nhanh: 10%.
+ Maxout tối đa thu nhập 35.000 €/tuần.
+ Được tính 27500 điểm BV và 6500 điểm OLP hàng ngày.

Thời gian thu hồi vốn: Tập đoàn qui định thời hạn phải lưu ký Onecoin là 60 ngày làm việc, được bán tối đa 1.5 % tổng số Onecoin, hạn mức tối đa 120 €/ngày.

Theo bảng giá mới áp dụng cho VN từ ngày 29/08/2016, thì giá niêm yết chính thức là 852,5 triệu đồng. Giá mua bán cụ thể tùy thời điểm đầu tư, nguồn code, tỷ giá Eur...Liên hệ tư vấn mua bán. (090) 333-7073.

Theo bảng giá mới áp dụng cho VN từ ngày 29/08/2016 thì 27.530 Eur ≈ 34.412,50 usd. Đó là giá tính bằng ngoại tệ, giá niêm yết chính thứ là 853,4 triệu đồng. Giá mua bán cụ thể tùy thời điểm đầu tư và nguồn tiền Eur...Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.

Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[Infinity Trader goi 793 trieu 27500 euro]. rev
Ngày đăng 09/04/2016

No comments:

Post a Comment