Oct 29, 2017

Trader Package € 550

Includes OneAcademy Levels 1 and 2.

Learn the foundations of financial theory and how to trade with assets. Members will be introduced to asset management, begin to understand risk and its behavioral perspectives and explore cryptocurrency as an asset class.

The trader package provides you with 4000 FREE promotional tokens for your request, which can be put into cryptocurrency mining and generates 550 BV points for network bonuses.
===============

Đây là gói Onecoin rất phổ biến, tuy mang đến cho bạn tổng lượng Onecoin khiêm tốn nhưng được hưởng các quyền lợi kinh doanh đầy đủ và khá tốt. Vì chi phí đầu tư thấp nên hiệu quả cao. Đặc biệt gói này, thường được các thủ lĩnh đầu tư để bổ sung kín các nút trong mạng lưới.

Đặc điểm:
– Giá: 580 Eur = 550 Eur + 30 Eur, đã bao gồm 30 Eur phí mở tài khoản.
– Gói Trader được nhận 2 khóa học tài chính trực tuyến.
– Nhận 4.000 Tokens, ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Được 1 lần Chia Tách Tokens.
– Chờ Chia Tách xong hết hãy khai thác Onecoin (nếu Mining ngay sẽ mất quyền lợi Chia Tách tiếp).

Quyền Lợi Xây Dựng Mạng Lưới: Tập đoàn Onecoin chi tiền vào các hoạt động tiếp thị MLM nhằm nhanh chóng tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn cầu, chấp nhận sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch mua bán, chuyển tiền.

+ Hoa hồng kết nối trực tiếp: 10%.
+ Hoa hồng doanh số nhánh yếu: 10%.
+ Hoa hồng cộng hưởng: 10% Hoa hồng nhánh yếu của F1.
+ Hoa hồng khởi động nhanh: 10%.
+ Maxout tối đa thu nhập 3.500 €/tuần.
+ Được tính 550 điểm BV và 750 điểm OLP hàng ngày.

Theo bảng giá mới áp dụng cho VN từ ngày 29/08/2016, thì giá niêm yết là 15.812.500 VND.

Trader là gói đăng ký dành cho Khởi Nghiệp trong hệ thống Đầu Tư OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1 và 2 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này dành cho những người muốn bắt đầu học về giao dịch với các loại tài sản như vàng, đồng và tiền điện tử.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[goi-trader-550-euro].
Ngày đăng 29/10/2017