Oct 29, 2017

Pro-Trader Package € 1100

Includes Levels 1, 2 and 3 of the OneAcademy e-learning program. After completing the introductory modules, members will gain knowledge of the key characteristics of financial markets, be able to develop market forecasts through various analytic approaches and acquire basic skills in creating a trading plan.

The pro trader membership provides the option to request 8000 promotional tokens which can be put into cryptocurrency mining and generates 1100 BV points for network bonuses.
================

Đây là gói Onecoin phổ biến nhất, tuy mang đến cho bạn tổng lượng Onecoin khiêm tốn nhưng được hưởng các quyền lợi kinh doanh đầy đủ và khá tốt. Vì chi phí đầu tư thấp nên hiệu quả cao.

Đặc điểm:
– Giá: 1130 Eur = 1100 Eur + 30 Eur, đã bao gồm 30 EUR phí mở tài khoản.
– Nhận 8.000 Tokens ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Được 1 lần Chia Tách Token.
– Được nhận 3 khóa học tài chính trực tuyến.
– Chờ Chia Tách xong hết hãy khai thác Onecoin (nếu Mining ngay sẽ mất quyền lợi Chia Tách tiếp).

Theo tỷ giá từ năm 2017, giá niêm yết là 31.625.000 VND.

Quyền Lợi Xây Dựng Mạng Lưới: Tập đoàn Onecoin chi tiền vào các hoạt động tiếp thị MLM nhằm nhanh chóng tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn cầu, chấp nhận sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch mua bán, chuyển tiền.

+ Hoa hồng kết nối trực tiếp: 10%.
+ Hoa hồng doanh số nhánh yếu: 10%.
+ Hoa hồng cộng hưởng: 10% Hoa hồng nhánh yếu của F1, 10% của F2.
+ Hoa hồng khởi động nhanh: 10%.
+ Maxout tối đa thu nhập 7.000 €/tuần.
+ Được tính 1100 điểm BV và 1500 điểm OLP hàng ngày.

Pro Trader là gói đăng ký dành cho nhà quản lý chuyên nghiệp trong hệ thống OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2 và 3 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Sau khi hoàn tất các khóa học này bạn sẽ đạt được những kỹ năng giao dịch trung gian và mang lại lợi nhuận tương đối từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin. Pro Trader là gói đăng ký dành cho Thương Gia trong hệ thống OneCoin.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[goi-protrader-1100-euro].
Ngày đăng 29/10/2017