Oct 12, 2017

Blockchain hiện đại nhất của Onecoin

Onecoin là đồng tiền kỹ thuật số áp dụng công nghệ Blockchain vượt trội, mời bạn xem Video clip về Blockchain hàng đầu thế giới của Onecoin.
https://youtu.be/YekqGn2YaPM

Blockchain (chuỗi khối): là một cuốn sổ cái kế toán, hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số. Dữ liệu được phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Còn hiểu nôm na là: Sổ ghi lại tất cả các lịch sử giao dịch. Thông tin lưu trong Blockchain không thể bị thay đổi. Đây là hệ thống có tính bảo mật và an toàn cao. Ngay cả khi 1 chuỗi khối hay 1 máy tính bị tấn công thì các chuỗi khối và máy tính khác vẫn tiếp tục hoạt động và bảo vệ thông tin và giữ cho Blockchain hoạt động.

[cong-nghe-blockchain-onecoin-hien-dai-nhat].
Ngày đăng 12/10/2017