Oct 12, 2017

Bản tin Onelife ngày 9-10-2017

Các gói Executive, Tycoon+, Infinity và Power Pack sẽ không còn sau ngày 16/10/2017. Cũng sau ngày này, tokens và số lần split của các gói khác sẽ giảm. Còn ít ngày để tận dụng 25% khuyến mãi tokens của các gói nêu trên.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.

Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-9-10-2017].
Ngày đăng 12/10/2017