Oct 25, 2017

Bản tin Onelife ngày 23-10-2017

Từ 7h sáng hôm nay, các gói Executive, Tycoon+, Infinity, Ultimate không còn nữa, không có ngoại lệ sau ngày 25/10/2017.

Nhận định từ thành viên cua OLN Hồng kong.

Số lượng token của các gói đã giảm 20%, riêng gói Supreme giảm nhiều nhất, từ 1.888.888 tokens xuống chỉ còn 1.000.000 tokens.

Như vậy số coins của các gói sẽ giảm khá lớn từ thời điểm này. Đây là điều đáng mừng và vui đối với các AC đã mạnh dạn nắm bắt sớm. Tuy nhiên, cơ hội kiếm lợi nhuận luôn vẫn còn trước khi ICO bắt đầu!!! Với các nhà đầu tư LỚN thì khi lộ trình rõ ràng hơn mới là thời điểm tham gia của họ!!!

Tin bài và ảnh từ nguồn Simon le .

Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-23-10-2017].
Ngày đăng 25/10/2017