Oct 17, 2017

Bản tin Onelife ngày 16-10-2017 về ICO

GIA HẠN:

Các gói Executive, Tycoon+, Infinity còn được gia hạn kéo dài đến hết ngày 25/10/2017. Gói Power Pack kéo dài 1 tuần nữa, tính từ 15/10/2017. Sau đó, không còn 4 gói đó nữa, ngoài ra số tokens và số lần split của các gói khác sẽ giảm.

Còn 09 ngày để tận dụng 25% khuyến mãi tokens của các gói nêu trên.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-16-10-2017].
Ngày đăng 16/10/2017