Sep 5, 2017

Bản tin OneLife ngày 04-09-2017.

Đây là bản tin quan trọng, với nhiều thông tin cập nhật mới. Trong đó đặc biệt chú ý: Khuyến mãi siêu Chia Tách áp dụng cho gói Power Pack và các gói được hưởng Chia Tách cùng một lúc, ngoài ra được thưởng thêm 25% token từ ngày 04/09/2017 đến ngày Split cho những code kích hoạt mới.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-4-9-2017].
Ngày đăng 05/09/2017