Sep 27, 2017

Bản tin OneLife ngày 25-09-2017.

Onelife - Onecoin đã tiếp nhận thêm một nhà lãnh đạo xuất sắc nữa đó là Udo Deppisch.

Siêu Chia Tách (x4) sắp tới. Tuần qua thanh nhiệt Chia Tách đã tới 99%.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.
Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-25-9-2017].
Ngày đăng 27/09/2017