Sep 19, 2017

Bản tin OneLife ngày 18-09-2017.

Siêu Chia Tách (x4) sắp tới. Tuần qua thanh nhiệt Chia Tách đã tới 98%. Cho đến ngày 15/10/2017 các bạn còn được nhận 25% khuyến mãi tokens cho các gói sau: 3300BV, 7500BV, 27500BV, 48750BV.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-18-9-2017].
Ngày đăng 19/09/2017