Aug 17, 2017

Tiếp cận vốn để tăng trưởng quỹ đầu tư

[Phiên bản lồng tiếng] Dr. Ruja Công bố kế hoạch IPO OneCoin, II-2018

========================

[Phiên bản lồng tiếng] Dr. Ruja Công bố kế hoạch IPO OneCoin, II-2018https://youtu.be/oZK7MRkgS3o

[tiep-can-von-tang-quy-dau-tu].
Ngày đăng 17/08/2017