Aug 27, 2017

Thanh niên: Chính phủ sẽ quản lý tiền ảo?

Số ra báo Thanh Niên ngày 24-8 đưa tin về tiền KTS trong đó có nhận định Chính phủ Việt Nam sẽ công nhận tính hợp pháp của tiền kỹ thuật số trong thời gian sắp tới.

Ở góc nhìn của chuyên gia kinh tế, Ông Đinh Tuấn Minh đã chia sẻ:

"Tiền ảo về cơ bản là một phương thức thanh toán mới nên cần được đối xử như một công nghệ mới. Vì vậy, việc đưa vào khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện cho loại hình mới này phát triển cũng như kích thích phát huy được những lợi ích cho phát triển của kinh tế nói chung là tất yếu.

Điều quan trọng nhất là chúng ta xem xã hội hay thị trường sẽ chấp nhận tiền ảo đến đâu? Nhưng phải xây dựng khung pháp lý liên quan như vấn đề quy đổi ra tiền đồng để ghi nhận trong chính sách kế toán như thế nào. Ví dụ, khi được chấp nhận, người ta có thể dùng 1 đồng Bitcoin để mua 1 chiếc điện thoại và khi đó, doanh nghiệp sẽ ghi nhận trong sổ sách chứng từ ra bao nhiêu tiền đồng…”
===============
Bản tin Kinh tế Việt Nam 25.8.2017https://youtu.be/TM4a9vGLab8

Nguồn: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/se-quan-ly-tien-ao-869185.html
[thanh-nien-chinh-phu-se-quan-ly-tien-ao].
Ngày đăng 27/08/2017