Aug 7, 2017

Người thay đổi cuộc chơi

Việc so sánh giữa ICO (Lần đầu phát hành đồng tiền kỹ thuật số) và IPO (Lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng) cho ta biết được sự khác biệt giữa Onecoin và các đồng tiền khác: Cả hai đều đang thay đổi cuộc chơi và đều chiến thắng!!!


Lê Mạnh Cường
[ico-nguoi-thay-doi-cuoc-choi].
Ngày đăng 07/08/2017