Aug 8, 2017

Bản tin OneLife ngày 07-08-2017.

Đây là bản tin quan trọng, với nhiều thông tin cập nhật mới. Trong đó đặc biệt chú ý: Khuyến mãi siêu Chia Tách trong lần Chia Tách tới đây áp dụng cho tất cả các gói vẫn còn Chia Tách và các gói được hưởng Chia Tách cùng một lúc. Thưởng thêm 25% token trong vòng 10 ngày kể từ ngày 07/08/2017 cho những code kích hoạt mới.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.

==============
Bản gốc tiếng Anh:


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-7-8-2017].
Ngày đăng 07/08/2017