Aug 29, 2017

Bản tin OneLife ngày 28-08-2017.

Các bạn chỉ còn ba ngày nữa, là đến hết ngày 31/08/2017 để tận dụng chương trình khuyến mãi mùa hè. Siêu Chia Tách trong lần Chia Tách tới đây áp dụng cho tất cả các gói vẫn còn Chia Tách và các gói được hưởng Chia Tách cùng một lúc, ngoài ra được thưởng thêm 25% token từ ngày 07/08/2017 đến ngày 31/08/2017 cho những code kích hoạt mới.

Liên hệ mua CODE: Long -(090) 333-7073.


Chia sẻ bởi Simon Le - Crown Diamond
Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[ban-tin-onelife-28-8-2017].
Ngày đăng 29/08/2017