Jul 22, 2017

Ripple là gì? Giải pháp thanh toán quốc tế trong tương lai

Ripple là hệ thống thanh toán theo thời gian thực (RTGS), giao dịch tiền tệ và mạng lưới chuyển khoản bởi Ripple. Còn được gọi là Ripple Transaction Protocol (RTXP) hoặc giao thức Ripple, nó được xây dựng dựa trên một giao thức Internet mã nguồn mở được phân bổ, sổ cái đồng thuận (consensus ledger) và tiền tệ gốc được gọi là XRP (ripples).https://youtu.be/mledggXfHeA
----------------
Được phát hành vào năm 2012, Ripple nhằm mục đích cho phép “giao dịch tài chính toàn cầu an toàn, tức thì và gần như miễn phí ở bất kỳ kích cỡ nào mà không bị bồi hoàn, hoàn trả lại”. Ripple hỗ trợ các tokens đại diện cho tiền tệ chính thống, cryptocurrency, hàng hóa hoặc bất kỳ đơn vị khác có giá trị như số dặm bay thường xuyên hoặc vài phút điện thoại di động. Cốt lõi của Ripple dựa trên một vòng chia sẻ, dữ liệu công khai hoặc sổ cái, sử dụng tiến trình đồng thuận cho phép thanh toán, giao dịch và chuyển tiền trong một quá trình phân phối.

Để tìm hiểu thêm Ripple là gì, truy cập link sau:
http://www.tiendientu.org/2017/05/ripple-la-gi.html

Tương lai của ngành Ngân Hàng giới thiệu qua video của Ripple
http://www.tiendientu.org/2017/07/tuong-lai-cua-nganh-ngan-hang-gioi-thieu-qua-video-cua-ripple.html

[ripple-la-gi]
Ngày đăng 22/07/2017

No comments:

Post a Comment