Jul 17, 2017

Lịch sử thế giới tóm tắt trong 2 giờ - HD Thuyết minh

Phim khoa học và khám phá vũ trụ "Toàn bộ lịch sử 13,7 tỷ năm của vũ trụ chỉ trong 1 đoạn phim".

Điều gì có thể xảy ra? Chúng tôi có thể cho bạn biết mọi thứ về lịch sử của thế giới. Từ giờ chúng tôi có thể nói với bạn là chúng tôi có thể làm điều đó trong 2 giờ đồng hồ.https://youtu.be/36VaNonm7Xk

Chúng tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện từ vụ nổ Big Bang cho tới thời đại ngày nay. Và hành tinh này đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của loài người như thế nào? Từ thời đại đồ đá đến động cơ hơi nước ra sao? Làm thế nào từ một hạt giống đầu tiên trở thành 1 thành phố với nền văn minh. Mọi thứ được kết nối lại và trên hành trình dẫn đến bạn. 13,7 tỷ năm lịch sử được hé lộ, bạn sẽ được thấy mọi điều cần biết trong 2 giờ tiếp theo đây.

[lich-su-the-gioi-tom-tat-trong-2-gio],
Ngày đăng 17/07/2017

No comments:

Post a Comment