Jul 29, 2017

Trong 3 tháng tới, tỷ lệ quy đổi 1 Onecoin = 200 OFC

Trong 3 tháng tới, tỷ lệ quy đổi 1 Onecoin = 200 OFC. (OFC là chứng chỉ cổ phiếu, sẽ được quy đổi thành cổ phiếu khi Tập đoàn OneLife tiến hành IPO thành công, dự kiến vào quý 2/2018. Tỷ lệ quy đổi bao nhiêu OFC bằng 1 một cổ phiếu thì phải chờ Tập đoàn thông báo sau).


[khuyen-mai-nhan-doi-ofc].
Ngày đăng 29/072017