Oct 11, 2017

Blockchain - chuỗi khối là gì? (Chu Quang Minh)

Về bản chất blockchain là một cuốn sổ cái được chia sẻ minh bạch mà nhiều người dùng có khả năng theo dõi và cùng quản lý. Bất cứ lúc nào một Bitcoin được chi tiêu, một giao dịch được tạo ra, người dùng có thể tìm thấy các thông tin chi tiết như người chi, người nhận và số tiền Bitcoin giao dịch.https://www.youtube.com/playlist?list=PLLbUL2NlXa6mLt_vNLbNl8cJ-KTahlONe

Kênh này đã có nhiều đoạn Video. Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng ≡ ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video cũ hơn để chọn lựa video bạn muốn xem.

[blockchain-khoi-chuoi-la-gi].
Ngày đăng 11/07/2017

No comments:

Post a Comment