May 4, 2017

Danh hiệu Crown Diamond thứ ba trên thế giới

Trong hệ thống OneLife Network, danh hiệu Crown Diamond là tột đỉnh vinh quang với doanh số tối thiểu 8 triệu EUR /kỳ. Cho tới sáng hôm qua, chỉ có ông Juha và ông Sebastian đạt danh hiệu này.


Chúc mừng Crown Diamond đầu tiên của Việt Nam! Hạnh phúc và tự hào TL Simon! Các Leaders Onelife VN cùng sát cánh, kết nối giúp Việt Nam toả sáng hơn nữa.

Còn đây là Long, nhỏ bé khiêm nhường!

[chuc-mung-danh-hieu-crown-diamond-viet-nam].
Ngày đăng 04/05/2017