May 8, 2017

(P9) Sự kiện OneLife Macau, tháng 5-2017

Hồng Loan dịch

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN MACAU:

✏️ Sau khi được niêm yết IPO, các gói giáo dục sẽ không còn được thưởng token miễn phí. Các sản phẩm mới liên quan đến coin sẽ được ra mắt.

✏️White Paper sẽ được đưa ra vào ngày mai, đây là tài liệu kiểm toán kỹ thuật, cũng được dự định cho việc sử dụng ngoài mạng lưới.

>Bấm vào Link này để xem album ảnh cập nhật liên tục.

✏️Công ty sẽ có tất cả các giấy phép cần thiết cho các thị trường khác nhau. Việt nam sẽ là nước đầu tiên có cả giấy phép MLM và CRM độc quyền cho hai năm tới.

✏️Nếu các bạn muốn sử dụng đồng coin ở DealShaker, hãy giữ chúng. Nếu các bạn muốn chuyển sang quan điểm đầu tư, hãy chuyển sang OFC. Cổ phần của OFC sẽ được nhận thức nhanh hơn coin sau khi được niêm yết. Sự phát triển của sàn giao dịch coin để thanh khoản toàn bộ thì sẽ mất thời gian lâu hơn. Có thế có giới hạn thời gian cho việc thoát coin khi sàn mở ra vào 2018.

✏️Công ty OneCoin sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn ở châu Á, cũng sẽ bao gồm cả DealShaker và XCOINX, cũng như Blockchain, vì thế lợi nhuận có từ chúng sẽ được phân chia cho các cổ đông. Hiện tại đang thương lượng với ba sàn giao dịch.

✏️Nếu việc niêm yết bị hủy bỏ, các đồng coin sẽ được hoàn lại.

✏️Ông Pierre Arens, ngân hàng viên mới cho OneCoin –cơ sở từ Luxembourg. Dr. Ruja Ignatova sẽ vẫn duy trì chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị.

✏️Các tin mới:

📍1. Tiếp tục cải tiến và phát triển các gói sản phẩm và công nghệ.
📍2. Chúng ta làm như chúng ta nói, và nói như chúng ta làm.
📍3. Tạo ra những cơ hội đầu tư, phát triển thương mại và chia sẻ thông tin đúng với truyền thông.
📍còn 3500 gói Power Pack
- Token sẽ còn giá trị trong 9-12 tháng nữa.
📍số OFC vẫn chưa được biết, nó sẽ xuất hiện 1-2 tháng trước thời điểm niêm yết.

📍Công ty sẽ giải quyết các vấn đề sau:

➡️ 1. Hợp tác với các chuyên gia tài chính và, sẽ hợp tác với các kênh pháp lý ở những nơi thích hợp.

➡️ 2. Việc tiếp thị gây hiểu nhầm ( nói về đầu tư và hứa hẹn thu nhập), mỗi người sẽ nhận hậu quả cho chính họ. Công ty không thể giúp được.

➡️ 3. Trong trường hợp vi pháp các quy định, công ty sẽ có thể từ chối các quyền tiếp thị, nhưng theo nguyên tắc, số coin vẫn sẽ được giữ lại.

➡️ 4. Việc mua hàng từ DealShaker không nên được thanh toán thêm một khoản nào bằng các loại tiền tệ khác ngoài DealShaker.

[9-toa-dam-onecoin-macau-5-2017].
Ngày đăng 07/05/2017
__________________
Liên quan:

No comments:

Post a Comment