May 14, 2017

(P11) Video phát biểu của Dr. Ruja tại sự kiện Macau, 2017

>Bấm vào Link này để xem album ảnh cập nhật liên tục.
Video có phụ đề tiếng Việt.https://youtu.be/alq5aitZvHs
---------------


https://youtu.be/3zSw8xfXSAg
---------------


https://youtu.be/S3gXu7ZQNuo
-------------


https://youtu.be/9vPw99ojwkc

[11-toa-dam-onecoin-macau-5-2017].
Ngày đăng 06/05/2017
__________________
Liên quan: