May 6, 2017

(P2) Sự kiện OneLife Macau, tháng 5-2017

Onecoin làm cho toàn thế giới công nhận là một đồng tiền kỹ thuật số thông dụng hơn tất cả loại tiền kỹ thuật số khác. Sau Khi đại hội macau toàn thế giới sẽ biết về onecoin. Chúng ta là một cộng đồng lớn mạnh và phát triển mạnh hơn bao giờ hết....

>Bấm vào Link này để xem album ảnh cập nhật liên tục.

Ảnh sự kiện:


[2-toa-dam-onecoin-macau-5-2017].
Ngày đăng 06/05/2017
__________________
Liên quan:

No comments:

Post a Comment