May 9, 2017

(P13) Sự kiện OneLife Macau, tháng 5-2017

Tin Đoàn đi dự sự kiện Hong Kong-Ma Cao.

Đoàn đã về Vũng Tầu đêm ngày 09/5/2017. Chuyến đi rất thành công và bổ ích, đem lại hưng phấn - niềm tin cho các thành viên đoàn về One Coin Đại thành công.

>Bấm vào Link này để xem album ảnh cập nhật liên tục.

Ảnh từ sự kiện:
[13-toa-dam-onecoin-macau-5-2017].
Ngày đăng 09/05/2017
__________________
Liên quan:

No comments:

Post a Comment