Apr 25, 2017

Hãy ghi chép lại mã PIN của tài khoản OneLife

Đề nghị tất cả các thành viên và nhà đầu tư nhanh chóng đăng nhập vào ID của mình để lấy mã PIN lưu trữ lại. Đề phòng khi ID bị hack hoặc mất Email tập đoàn sẽ yêu cầu cung cấp mã PIN để xác định chủ quyền. cách làm như sau: vào ID của mình click vào My profile click tiếp vào Security tiếp Support chọn Generate ở đó sẽ hiện rõ mã PIN của ID và ghi chép dãy số đó cất đi cẩn thận khi tập đoàn cần trình!

==================

Theo thông báo mới nhất: tại Event Ma cao vào đầu tháng 5/2017 mọi thắc mắc về Blockchain của onecoin sẽ được giải đáp- đó là khẳng định của Dr Ruja CEO of Onelife-Onecoin!https://youtu.be/VszaRe68TNo

Đoàn Hữu Long, Liên hệ mua CODE. (090) 333-7073.
[hay-ghi-chep-ma-pin].
Ngày đăng 25/04/2017

No comments:

Post a Comment