Mar 24, 2017

Ông Trần Tấn Dũng phân tích dự án Onecoin

Tập đoàn OneCoin với vốn hóa trên 20 tỷ USD (tháng 11/2016) giúp cho hàng triệu người giao dịch tài chính với chi phí thấp, không biên giới và kết nối họ với thế giới tài chính. OneCoin đã phát triển một cơ sở khách hàng toàn cầu gồm hàng triệu người tại hơn 195 quốc gia và 6 châu lục, không bị chính phủ quản lý.https://youtu.be/OnQROLUYMp8?list=PL9zHq4r-MmTNNNNqqNz47cR2e3NhwxLCu

Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[tran-tan-dung-onecoin].
Ngày đăng 24/03/2017

No comments:

Post a Comment