May 21, 2017

Hướng dẫn chi tiết cho Doanh Nghiệp DealShaker

Gửi các ACE tham khảo nhé,

ACE khi mua hàng trên Dealshaker phải chú ý xem sản phẩm có ship về hay phải lấy tại địa chỉ cửa hàng nhé! Để tránh tình trạng mua rồi không nhận được hàng. Rất nhiều sản phẩm có thể mua 100% bằng Onecoin, nghĩa là coin chính thức là TIỀN.


Bấm vào tấm ảnh sẽ phóng to hơn.Liên lạc.
[huong-dan-doanh-nghiep-dealshaker].
Ngày đăng 18/02/2017

No comments:

Post a Comment