Mar 27, 2017

Hỏi đáp về khuyến mãi Split từ ngày 20-02-2017

📚 Lãnh đạo BD. Simon đã gửi câu hỏi đến Tập đoàn về số lần SPLIT khuyến mãi kể từ 20.02.2017:

🔸1. Hỏi: Combo các gói 140+550+1100 bình thường được 3 lần split, bây giờ trong đợt khuyến mãi sẽ được 4 hay 5 lần?
▶ Trả lời: Được 4 lần split

🔸2. Hỏi: Combo 140 + 550 + 7500 bình thường được 3 lần split, bay giờ trong đợt khuyến mãi được 4 hay 5 lần split?
▶ Trả lời: Được 4 lần split

🔸3. Hỏi: Combo 140 + 7500 + 13750 + 27500 bình thường được 6 hoặc 7 lần split, bây giờ trong đợt khuyến mãi được 7 hay 8 lần split?
▶ Trả lời: Được 7 hoặc 8 lần nếu kích hoạt gói Starter đầu tiên và tùy thuộc việc chọn gói Infinity hay Infinity+ mà bạn chọn.
Xin lưu ý, GÓI POWER PACK là một gói nguyên và phải được mua nguyên như thế để được hưởng TOÀN BỘ SỐ LẦN SPLIT XẢY RA 1 LẦN.

🔸4. Hỏi: Combo 140 + 7500 + 13750 + 27500 (POWER PACK), nếu chúng tôi thêm gói 118.000 lên gói Power Pack thì sẽ được 8 hay 9 lần split và tất cả các lần Split đều xảy ra trong lần Split tới đây đúng không? Rồi trong vòng 5 ngày sau khi split tới diễn ra, nếu đi đào coin thì sẽ được tặng gấp đôi số coin đúng không?
▶ Trả lời: Gói POWER PACK + ULTIMATE sẽ được 9 lần nhân đôi (bạn không cần chọn gói Infinity +) và toàn bộ số lần split sẽ được xảy ra cùng 1 lần. Nếu bạn cho đi đào coin đúng lúc thì sẽ được gấp đôi số coin.

🔸5. Hỏi: Combo 140 + 7500 + 13750 + 27500 (POWER PACK) nếu chúng tôi thêm gói SUPREME 188.000 vào thì sẽ được tổng cộng 4 lần SIÊU NHÂN ĐÔI super split và 1 lần split thường hay được tổng cộng 5 SIÊU NHÂN ĐÔI (trong đợt khuyến mãi này), khi đi đào coin trong vòng 5 ngày đầu sau lần split tới thì sẽ được gấp đôi số coin?
▶ Trả lời: Được 9 lần split và xảy ra cùng một lần trong lần split sắp tới. Nếu đem đi đào coin đúng lúc thì sẽ được GẤP ĐÔI SỐ COIN.

🔸6. Hỏi: Nếu câu 4 đúng thì quyền lợi các thành viên cũ khi tham gia gói Ultimate trước 1.10.2016 dường như họ có ít coin hơn so với các thành viên mới tham gia khuyến mãi đợt này?
▶ Trả lời: Xin lưu ý gói Ultimate có 2 năm tiết kiệm COINSAFE, do đó số coin sẽ bị khóa trong thời gian này.
Các thành viên cũ đã tham gia gói Ultimate trước 1.10.2016 thì họ sẽ được sử dụng coin sớm hơn gần 1 năm so với các thành viên hôm nay.

Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[hoi-dap-ve-khuyen-mai-split-20-2-2017].
Ngày đăng 22/02/2017

No comments:

Post a Comment